Host Committee

Lars Johan Danbolt
Kari Lillehaug
Gry Stålsett
Ingeborg Hartz
Britt Haugen
Knut Hestad
Lars Lien
Kari Johanne Kvigne
Sigrid Helene K Haug
Torgeir Sørensen
Hans Stifoss-Hanssen
Tor-Arne Isene